Het MVS decreet (Medisch Verantwoord Sporten) is ook voor onze leden van toepassing. Dit betekent dat onze leden kunnen gecontroleerd worden op doping. Het is zeer handig om eventuele medicijnen bij zich te hebben, zodat de arts een duidelijk zicht heeft op uw toestand.

Medisch Verantwoord SportenWat is een dopingcontrole?

Bij een dopingcontrole worden urinemonsters verzameld en onderzocht op dopingpraktijken.

 

Mag ik iemand meenemen?

Als minderjarige sporter kan u zich laten vergezellen door een van uw wettelijke vertegenwoordigers. Het is niet de bedoeling dat er meerdere personen meegaan, dit om het normale verloop van de controle niet in het gedrang te brengen. De controlearts moet echter op dit verzoek niet ingaan, maar hij moet wel de redenen van weigering vermelden in het verslag.

 

Hoe voorkomt u een positieve uitslag?

Zeg dat u aan sport doet en vraag aan uw huisarts of apotheker of er zich al dan niet verboden producten in de voorgeschreven medicatie bevinden. Zelfs ‘onschuldige’ middelen als neusdruppels, hoestsiroop, sommige pijnstillers of de anticonceptiepil voor vrouwen kunnen verboden bestanddelen bevatten.

 

Welk zijn de disciplinaire sancties?

Dit kan gaan van een verbod aan deelname aan sportmanifestaties en/of georganiseerde voorbereidingen, voor een termijn van 3 maanden tot maximum 2 jaar. Bij herhaling worden deze termijnen verdubbeld. Bovendien kunnen de kosten van de controle worden aangerekend. Een eventuele geldboete is mogelijk.

 

Welke geneesmiddelen/-methoden zijn verboden?

Stimulantia (pepmiddelen), narcotica (analgetica, pijnstillers), anabolica (spierversterkers), corticosteroïden (cortisonen), peptide hormonen, beta-blokkers (regelen hart / bloeddruk), diuretica (ontwateringtabletten). Eveneens verboden zijn bloeddoping (= intraveneus laten toedienen van bloed, derivaten o.d.), alsook de manipulatie van de urineproducten of –stalen.

 

Wat als men geneesmiddelen moet nemen, voor bijvoorbeeld astma?

Voor de behandeling van dergelijke aandoeningen zijn voldoende geneesmiddelen beschikbaar. Uw arts kan u bij deze keuze adviseren.

 

Hoe verloopt een dopingcontrole?

Bij een wedstrijd of training wordt u door een controlearts aangeduid (willekeurig) voor een dopingcontrole met een oproepingsformulier.

  • U tekent voor ontvangst op het oproepingsformulier. Binnen de bepaalde tijd moet u zich melden bij de controle. U biedt zich aan in bezit van uw identiteitskaart. Bij weigering van ondertekening zal dit door de controlearts gemeld worden.
  • Bij aankomst in het controlelokaal wordt uw identiteit gecontroleerd en de administratieve gegevens ingevuld. Onder toezicht van de aanwezige controlearts urineert u in de opvangbeker.
  • In uw aanwezigheid wordt uw urine uit de opvangbeker verdeeld over de 2 flesjes. Deze worden eveneens onder uw toezicht verzegeld en in de verpakking gestopt die nogmaals wordt verzegeld.
  • Uzelf, en/ of uw wettelijke vertegenwoordiger tekenen voor akkoord. Hiermede verklaart u dat alles volgens de voorgeschreven procedure is verlopen en er geen klachten zijn. Indien niet akkoord, dan dient u dat te vermelden op het proces verbaal. U moet WEL tekenen.
  • U ontvangt één exemplaar van het proces-verbaal van monsterneming. Binnen de 4 weken wordt u een positief resultaat meegedeeld (indien negatief krijgt men geen bericht
  • Met een aangetekend schrijven kan u in beroep gaan.

Aandacht: Sportdranken zijn niet altijd zo onschuldig als men denkt. De meeste bevatten verboden middelen. Grote hoeveelheden cola zijn eveneens af te raden.