Heb je vragen over de lessen, het lidgeld, de zaal,etc...

Hier proberen we je alvast mee verder te helpen.

Zit je desondanks nog met vragen, laat het ons gerust weten. 

Hoe zit dat nu?Activiteiten en wedstrijden


Ieder lid wordt verzocht om zoveel mogelijk deel te nemen aan de turnwedstrijden (jongeren) en het turnfeest. Doorheen het jaar organiseren we ook tal van andere nevenactiviteiten. Ook daar zien we je graag terug! Bekijk alvast onze kalender en noteer de data in je agenda.

Adresveranderingen


Zeer belangrijk, maar wordt soms vergeten tijdig door te geven. Elke verandering van adres dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan het secretariaat info@iloka.be. Dit kan eventueel via de trainer van uw afdeling. Enkel indien wij (en uiteraard ook de turnfederatie) over uw juiste gegevens beschikken, kan er worden gegarandeerd dat bij een eventueel sportongeval er een minimum aan tijd verloren gaat bij de aangifte bij de verzekering. Indien uw telefoonnummer, GSM nummer of e-mail adres wijzigt, weten wij dit uiteraard ook graag.

Afwezigheden


Indien uw minderjarige dochter of zoon de les niet kan bijwonen, en zeker indien dit enkele malen na elkaar het geval is, verzoeken wij de ouders om dit te melden aan de trainer van de afdeling. (zie Team Iloka voor de contactgegevens) Zo wordt vermeden dat uw kind spijbelt. Thuis zeggen dat ze naar de turnles gaan en op straat blijven rondhangen, gebeurt wel eens en willen we vermijden

Probleempje?


Hebt u, of uw kind, een probleem te melden (van gelijk welke aard, zoals bv: pestgedrag, moeilijkheden betaling lidgeld, moeilijke thuissituatie, enz…) aarzel dan niet om de hoofdtrainer hiervan op de hoogte te brengen. Hij/zij zal dit melden aan het bestuur, zodat er op een discrete manier naar een gepaste oplossing kan worden gezocht. Zeker tegen racistische opmerkingen of pestgedrag zal streng worden opgetreden.

 

U kunt ook steeds onze API (AanspreekPunt Integriteit) binnen Iloka contacteren:

Cindy Calluy | cindy_calluy@hotmail.com | 0474 43 48 65

Wat zit er in mijn rugzak voor de turnles?


 • De informatiebrochure
 • Drinkbus met water (geen frisdrank) met naam van gymnast
 • Turnpantoffels
 • Turnbroek + t-shirt of maillot
 • Rekkertje voor mijn lange haren

Sportverzekering


Als lid van onze vereniging bent u uiteraard verzekerd. De verzekeringspremie is inbegrepen in het lidgeld en is VERPLICHT.

ETHIAS (polisnummer: 45.262.250) is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie. De uitgebreide verzekeringspolis kan je raadplegen via www.iloka.be.

Je bent verzekerd voor elk ongeval tijdens de activiteiten van de club. Niet alleen trainingen, maar ook uitstappen in binnen- en buitenland. Ook de verplaatsingen van en naar de turnzaal zijn inbegrepen.

 

Verhoogde waarborgen

Hiervoor betaal je €5 extra maar geniet je van verhoogde waarborgen. Nieuwe leden vinden alle informatie betreffende de verzekering met verhoogde waarborgen bij het inschrijvingsformulier. Alle leden kunnen ten allen tijde intekenen op deze polis. Meer info zie www.Gymfed.be

 

Wat moet je doen bij een ongeval?

Het schadegeval onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke trainer of aan het secretariaat van de club. Dan krijg je 4 formulieren die je ook kan downloaden via onze pagina Ongeval :(.

 

1. Aangifte sportongeval - in te vullen door trainer en slachtoffer

2. Medisch attest - in te vullen door de behandelende geneesheer

3. Letselregistratie - in te vullen door trainer en slachtoffer

4. Informatie aangifte

 • De secretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymfed binnen 8 werkdagen na het ongeval! Daarom dient de secretaris deze documenten binnen 4 werkdagen te ontvangen.
 • De federatie kent na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit aan de betrokkene.
 • Gelijktijdig ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.

Afspraken en regels


   
 • Tijdens de turnlessen wordt de toegang ontzegd aan elk onbevoegd persoon en/of ouders. De verzekering laat dit niet toe.

 • Ieder lid dient in orde te zijn met de voorgeschreven kledij voor de wedstrijden. Tijdens de turnlessen is de keuze van de kledij vrij, voor zover ze voldoet aan de norm van gymnastiekkledij. De kringkledij dient door de leden te worden aangeschaft.

 • Blootsvoets turnen mag en kan, maar beter is gepast schoeisel te dragen.

 • Het bestuur en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen.

 

 • Voor optimale veiligheid zijn volgende zaken niet toegestaan: Sieraden (o.a. oorbellen, armbandjes, ringen, horloges, …), sweater met kap.
 • Brillen horen thuis op de neus of in een brillendoos. Laat deze nergens los liggen.
 • Loshangende haren worden bijeengestoken of in een staartje gedaan.
 • Er wordt niet op sokken geturnd.
 • De gymnasten gebruiken geen GSM in de turnzaal.

Aanvang/einde lessen:

Alle gymnasten zijn tijdig aanwezig bij aanvang van de lessen. De gymnasten dienen zich onmiddellijk huiswaarts te begeven na het beëindigen van de turnlessen. 

 

Telaatkomers mogen enkel mits toestemming van de lesgever hun plaats innemen.

 

Aanwezigheid:

Bij afwezigheid verwittig je de trainer.

Deelname aan het gezamenlijk turnfeest is voor iedereen verplicht.

 

Eten en drinken:

Enkel water is toegestaan in de turnzaal.  Naam van gymnast op flesje vermelden kan misverstanden voorkomen.

 

Frisdrank laten we thuis. Kauwgom en snoep zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen.

De lesgever zorgt voor de orde en het gunstig verloop van de les. De leden gehoorzamen de trainers, het toezichtpersoneel en het bestuur. Deze hebben het recht een lid wegens wangedrag van de les uit te sluiten.