Om te mogen deelnemen aan de turnlessen dient het lid ingeschreven te zijn via de online inschrijvingsmodule of via het papieren inschrijvingsformulier (te bevragen aan het secretariaat) en zijn/haar lidgeld te hebben betaald. Uitzondering hierop is de eerste kennismakingsles.

 

In het lidgeld is begrepen: de verplichte bijdrage aan de turnfederatie en de verplichte verzekering. Intekenen op een verzekering met verhoogde waarborg is mogelijk, mits een kleine bijbetaling die jaarlijks wordt bepaald door de turnfederatie.

Het Lidgeld.



Het lidgeld zal telkens bij het begin van het seizoen worden meegedeeld, en dient in één maal verrekend te worden. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan na raadpleging van de penningmeester (vb. meerdere leden in één gezin).
Voor gezinnen die het lidgeld moeilijk in één keer kunnen betalen, kan er een uitzondering gemaakt worden. Stuur een mailtje naar onze penningmeester verlinden.steven@proximus.be of bel hem via 03 295 42 94. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Wanneer het lid de turnkring verlaat, heeft hij/zij geen recht op compensatie.

 

Je lidgeld betalen kan ook via overschrijving op rekening

ILOKA BE25-9790-7752-0482. Vergeet zeker de naam van de gymnast niet te vermelden a.u.b.!

 

Het basis lidgeld bedraagt 80 euro. Voor dit bedrag ben je lid van de turnkring. Voor elke groep betaal je 5 euro en kan je een volledig schooljaar deelnemen aan de lessen voor de groepen waarvoor je bent ingeschreven. De verhoogde waarborg kost 5 euro (extra dekking, niet verplicht).

 

Kortingen:

  • Inschrijven en betalen vóór 1/09/2024 à 5 euro korting
  • Tweede lid wonende op hetzelfde adres à 5 euro korting
  • Inschrijven vanaf januari 2025 à 20 euro korting.

Voorbeeld: Inschrijving van Marie voor 01/09/2024, die bij de basis gym meisjes komt turnen en ook trampoline komt springen. Ze wil geen verhoogde waarborg.

 

Prijsbepaling: basislidgeld (€80) + gym meisjes (€5) + Trampoline (€5) – vroegboekkorting (minus €5) = €85

Wie zich tijdens het jaar in een extra groep wilt aansluiten, kan dit via de online inschrijvingsmodule aanpassen: https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=441. Zodra de betaling binnen is, mag je aan deze lessen deelnemen.

 

Let wel op, indien de betaling niet binnen is voor het einde van de vroegboekkorting vervalt dit aanbod en zal de €5 alsnog betaald moeten worden.